El moment de la defunció d'un familiar requereix nombroses gestions i tràmits, que suposen també la presa de diverses decisions. L'assegurança MyBox Decessos Sèniors (prima única)1 o MyBox Decessos Sèniors Flexible (pagament de 36 mensualitats)2 facilita totes aquestes gestions als teus familiars.

Aquestes assegurances estan pensades exclusivament per a clients sèniors residents a Espanya que vulguin fer un sepeli a qualsevol localitat d'Espanya.

Prima única o pagament en 36 mensualitats

Cobertura de Testament Plus i Assistència Jurídica Plus

Assessor funerari durant tot el procés

Telèfon d'atenció a clients MyBox: 900 50 50 40

Amb compromisos de qualitat de servei

MyBox Decessos Sèniors (prima única) i MyBox Decessos Sèniors Flexible (pagament de 36 mensualitats) ofereixen innovadores cobertures i comptaràs amb l'ajuda necessària en els moments més delicats:


Servei de decessos

Cobreix els costos del servei funerari de forma integral.


Testament Plus

Oferim l'assessorament i la redacció del testament obert, del testament vital i d'atorgaments notarials de poders preventius i documents d'autotutela.


Trasllat nacional i internacional

Cobreix el trasllat dins d'Espanya de l'assegurat mort i el trasllat o repatriació des de l'estranger fins a Espanya.


Assistència psicològica

Suport emocional al lloc de la defunció, vetlla o enterrament per al cònjuge o parella amb què convisqués l'assegurat mort i, en cas d'accident, per a parents consanguinis i germans del mort.


Assistència Jurídica Plus

Cobreix la gestió de tràmits legals, com l'obtenció de la pensió de viduïtat o orfandat i el canvi de titularitat de subministraments en cas de defunció de l'assegurat.


A més, podràs complementar les cobertures principals amb aquests dos paquets de contractació opcional:

 • Pack digital: servei per a la gestió de la petjada digital i protecció de la identitat del difunt.
 • Servei Plus: 1.000 € de capital addicional per al servei de decessos.

De manera exclusiva, ens comprometem a oferir-li un millor servei, que inclourà compromisos de serveis com ara:

1. Servei Funerari Immediat
Temps màxim de 30 minuts per iniciar la tramitació del servei funerari després de la trucada del familiar.

2. Servei de Testament Plus
Després de la petició del client del servei, en menys de 24 hores l'advocat assignat hi contactarà telefònicament per iniciar els tràmits relatius als diferents serveis que componen aquesta garantia: testament obert notarial, testament vital, atorgaments notarials preventius i documents d'autotutela.

3. Servei de tramitació de la sol·licitud de cobrament d'auxili per defunció per part de l'INNS (pensió de viduïtat i/o orfandat)
Presentació de la sol·licitud dins un termini de 96 hores davant l'INSS (Institut de la Seguretat Social), un cop els beneficiaris ens facilitin tota la documentació necessària per iniciar els tràmits.

4. Servei de canvi de titularitat de subministraments en cas de defunció de l'assegurat
Presentació de la sol·licitud dins un termini de 7 dies naturals a les companyies subministradores corresponents a favor dels hereus, un cop s'hagi verificat que es compleixen tots els requisits per fer el servei i ens facilitin la documentació necessària per iniciar els tràmits.

En cas que es produeixi algun incompliment dels terminis indicats anteriorment, es podrà sol·licitar la revisió del compliment d'aquests compromisos i, si escau, l'abonament d'una compensació econòmica de 200 €3.

 • Disposarà d'un assessor funerari que assessorarà la família i coordinarà el servei de decessos des que s'activi fins a la seva finalització.
 • Sense carències ni preexistències.
 • Contractació fàcil i ràpida: sense qüestionari de salut ni reconeixement mèdic.

Les diferències són:

 • MyBox Decessos Sèniors

  • Es pot contractar des dels 64 anys i 11 mesos i fins als 99 anys i 11 mesos.
  • Prima única.
  • Carència de 12 mesos per suïcidi.
  • Assegurança multiassegurat amb fins a 15 assegurats per pòlissa.
  • Opció de rescat després d'abonar la prima única.
 • MyBox Decessos Sèniors Flexible

  • Es pot contractar des dels 64 anys i 11 mesos fins als 79 anys i 11 mesos.
  • MENSUALITZADA (36 mensualitats).
  • Carències d'1 mes per malaltia i de 12 mesos per suïcidi.
  • Assegurança disponible per a un assegurat.
  • Opció de rescat després d'abonar les 36 mensualitats.

Per a més informació, demana cita per anar a la teva oficina o contacta amb el teu gestor a través de CaixaBankNow