Opera en Renda Fixa Pública i Privada

  • Des de 3,5 €1 per operació.
  • Tan fàcil com operar en borsa.
  • Renda fixa privada de mercat nacional a través d’AIAF.

La Plataforma Electrònica destinada a la negociació de Renda Fixa per a minoristes (SEND –Sistema Electrònic de Negociació de Deute) et permetrà operar en deute privada i deute pública, de la mateixa forma que l'operativa en Borsa i directament des d'internet.

En aquest mercat hi trobaràs: bons i obligacions públics i privats, cèdules, pagarés i lletres del tresor.

Atorga uns preus amb menys forquilla i ofereix informació de l’oferta i la demanda. Per tant, en el moment d’introduir l’ordre ja sabrem els preus orientatius.

En aquest mercat es pot operar des de les 9:00 hores fins a les 16:30 hores i les ordres s’executen al moment, sempre que hi hagi liquiditat per fer-ho.

1. 0,35% sobre efectiu de l'operació (mínim 3,5 €). Pots consultar més tarifes de mercat nacional aquí.

A aquestes tarifes cal afegir els aranzels (drets de contractació i liquidació) segons les tarifes oficials de cada moment.

NRI: 17135-2018-5555