Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Plans de pensions de VidaCaixa

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals, consultable des del catàleg.

  El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El nivell de risc dels plans en una escala de l'1 al 7 varia de l'1 al 6.

  • 1 Potencialment menys rendiment - risc
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7 Potencialment més rendiment + risc
Calculo
Quant penses aportar aquest any?
Mín. 0 € Màx. 1.500 €

La quantitat mínima és de 0 €

La quantitat màxima és de 1.500 €

Quin és el teu tipus marginal d'IRPF?*
Mín. 10 % Màx. 49%

El percentatge mínim és del 10 %

El percentatge màxim és del 49 %

* El tipus marginal és el tipus màxim que pagarà el contribuent en funció dels seus ingressos d'acord amb els trams marcats per l'Agència Tributària.

240 €

d'estalvi l'any

Si ja tens un pla de pensions, pots començar a aportar-hi ara

Aportar al pla

Si encara no el tens, consulta els nostres plans de pensions.

Quins avantatges tenen els plans de pensions?

Les aportacions redueixen la teva base imposable de l'IRPF

Fins a la més petita de les quantitats següents: 1.500 €1, o bé el 30 % dels teus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques. Aquest límit s'aplica conjuntament a tots els productes de previsió social de què siguis titular.

Possibilitat de contractar aportacions periòdiques

L'entrada en el mercat en diferents moments redueix l'impacte de la volatilitat davant de moviments negatius del mercat.

Liquiditat anticipada

Si ho necessites, podràs rescatar els teus diners en un termini de 10 anys o en situacions inesperades com en cas d'incapacitat, malaltia greu i desocupació2.

Què és la desgravació fiscal?

La desgravació fiscal és la reducció de la base imposable general de l'IRPF, la qual cosa genera un estalvi que dependrà del tipus marginal de cada client. A partir del 2022, les aportacions de l'IRPF estan limitades a 1.500 €, amb el límit del 30 % dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques.