Assegurança de Vida per a Empleats

 • Protecció i fidelització d'empleats

  Protegeix i fidelitza als teus empleats

 • Flexibilitat

  Tria les cobertures i capitals que s'adaptin a les necessitats de la teva empresa

 • Avantatge fiscal

  Les primes són una despesa deduïble de l'empresa

 • Protegeix els teus empleats davant dels riscos de mort o incapacitat en els seus diferents graus, tant per accident com per malaltia.
 • Et permet cobrir les obligacions amb els teus treballadors que es recullen en convenis propis d'empresa o acords individuals.
 • Amb VidaCaixa Empleats també podràs millorar les condicions del conveni col·lectiu sectorial per a tots els empleats o per a alguns.
 • I tot amb la flexibilitat que t'ofereix l'assegurança, ja que et permet assegurar capitals i cobertures diferents per a cada assegurat.

És una assegurança dissenyada especialment per a:

 • Petites i mitjanes empreses
 • Empresaris individuals amb empleats
 • Donar cobertura a las persones amb relació laboral amb l'empresa (incloses en TC2) que tinguin més de 16 anys i menys de 65 anys i no siguin incapacitades

La poden contractar tant persones físiques com jurídiques

 • T'ajuda a fidelitzar els teus empleats, ja que permet millorar els beneficis socials de l'empresa. La pots contractar com a complement de l'assegurança VidaCaixa Convenis, si escau.
 • Avantatges fiscals, ja que la prima és una despesa deduïble en l'impost de societats.
 • Et facilita el pagament de la prima, ja que es pot adaptar al teu flux d'ingressos. Podràs escollir entre el pagament anual, semestral, trimestral, bimestral o mensual.
 • Pots incloure-hi tots els empleats o només una part i ofereix l'opció de personalització per a cadascun d'aquests.

VidaCaixa Empresas és un producte flexible, ja que a partir de la cobertura bàsica de defunció es pot personalitzar amb un ampli ventall de cobertures molt interessants per a la protecció dels teus empleats.

A més, et permet assegurar capitals i cobertures diferents per a cada assegurat. I també es poden contractar capitals addicionals per accident, accident laboral i accident de circulació.

Qualsevol causa

Accident

Accident laboral

Accident de circulació

Defunció

Obligatòria

Opcional

Opcional

Opcional

Incapacitat absoluta i permanent

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Incapacitat permanent total

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Gran invalidesa

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Incapacitat permanent parcial

Opcional

Capital Assegurat

Es poden assegurar diferents capitals per als diferents assegurats de la pòlissa. El capital es pot personalitzar per cobertura.

Límits per cobertura:

Màxim: 2.000.000 €
Mínim: 3.000 €