Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: Plans de pensions

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals consultable des del catàleg

  El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels suposats excepcionals de liquiditat depèn del valor del mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

 • 1Menys rendiment potencial- Risc
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7Més rendiment potencial+ Risc

Promogui un pla de pensions

Avantatges per als socis

 • Complement a la pensió de jubilació.

 • Facilitat d’adhesió.

 • Flexibilitat en les aportacions.

Plans de pensions per als socis, els agricultors i els ramaders promoguts per la seva cooperativa

Pensant en la tranquil·litat dels seus socis, la cooperativa mateix pot promoure un pla de pensions que gestionarà CaixaBank sense que sigui obligatori que s’hi adhereixin tots els membres.

Les aportacions es poden fer tant a les oficines de CaixaBank com a la cooperativa mateix.

Avantatges per als socis

 • Accés a un pla de pensions promogut per la seva cooperativa en condicions millors que les del mercat.

 • Facilitat d'adhesió: a través de la cooperativa o de l'oficina de CaixaBank.

 • Possibilitat de traslladar el saldo de plans que ja tingui el soci en altres entitats al pla de la seva cooperativa (de manera parcial o total).

 • Les aportacions al pla de pensions ajuden a complementar la prestació pública que el partícip rebrà en el moment de la jubilació.

 • A més comú a tots els plans de pensions podràs tenir avantatges fiscals per les deduccions de les aportacions de la base imposable del partícip.

Informi-se’n en qualsevol oficina de CaixaBank.