Concedida per les administracions públiques

  • Finançament oficial.

  • Condicions preferents.

  • Garantia personal.

El finançament d'organismes públics al seu abast

Tindrà accés a programes de finançament oficial d'organismes públics d'àmbit europeu, estatal, autonòmic o local, com les línies de l'Institut de Crèdit Oficial (*ICO) i del Banc Europeu d'Inversions (*BEI). Consulti'ns sobre el finançament al qual pot accedir la seva *empresa.
 

Línies de finançament *ICO

  • Línia ICO Inversió: suport a les empreses per a inversions en actius de segona mà i determinats actius nous.
  • Línia ICO Internacionalització: impuls a les empreses que volen iniciar o consolidar la seva presència a l'estranger.
  • Línia ICO Liquiditat: la solució idònia per obtenir liquiditat
 

*IMPORTANT: els fons per a aquests préstecs són limitats, i una vegada exhaurides les línies es tanquen i no es reobren fins a començament de l’any següent, quan el MAGRAMA aprova els nous convenis.

NRI: 15985-2017-5555