Gestiona les despeses dels teus empleats de manera àgil i senzilla

Gestiona eficaçment les despeses dels teus empleats amb les targetes prepagament empresa i gaudeix d'avantatges cada dia

Fes recàrregues puntuals o periòdiques a la teva banca online gratis

Consulta el teu saldo i moviments a tota la xarxa de caixers CaixaBank

Gaudeix de la seguretat de CaixaBankProtect contra frau i robatoris

Per què una targeta prepagament per als teus empleats?

Amb la targeta prepagament restaurant gestiona de forma còmoda i eficaç les ajudes alimentàries dels teus empleats

  • Beneficis fiscals: 100 % deduïble de l'impost de societats, exempt d'IRPF.
  • Reducció de les despeses de gestió i costos administratius derivats dels xecs de paper.
  • Gestiona, consulta i recarrega ràpidament a través de CaixaBankNow.
  • Abona l'import exacte i no serà necessari liquidar despeses d'empresa.
  • Tria l'horari d'ús de les targetes i limita l'import a gastar (per operació, dia o mes)
  • Gaudeix de la protecció total en cas de frau o robatori amb CaixaBankProtect.

Col 1Targeta prepagament

sí

Ús restringit a restaurants i cafeteries

sí

No permet reintegraments a caixers automàtics

sí

Consulta saldo i moviments a través de CaixaBankNow, a caixers CaixaBank i al web de MoneyToPay 

sí

Contracta-la a la teva oficina habitual o a través de CaixaBankNow

sí

Més seguretat davant el frau amb el servei CaixaBankProtect

sí

Domiciliació en un compte bancari CaixaBank

sí

Una targeta que s'adapta a les necessitats de la teva empresa i els teus empleats, amb avantatges fiscals, reducció de costos, més comoditat, control i seguretat

Targetes emeses per Global Payments Moneytopay, EDE, SL, amb NIF B65866105, entitat de diners electrònics espanyola constituïda a Barcelona, en data 7 de setembre de 2012, prèvia autorització del Ministeri d'Economia i Hisenda, i subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya. Consta degudament inscrita en el Registre Oficial del Banc d'Espanya amb el codi 6702 i en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36639, foli 1, full M-657263, inscripció 1.a.

El sistema de protecció de fons d'usuaris de serveis de pagament escollit per Global Payments Moneytopay, EDE, SL és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, S.A.

NRI: 20020-2021-05555