Assegurança per al teu comerç: SegurCaixa Negoci

Àmplia cobertura multirisc per al teu negoci

 • Cobertura davant del danys en continent i contingut més habituals.
 • Tu decideixes la forma de pagament: mensual, trimestral, semestral o anual.

Objectiu de l’assegurança

L’assegurança SegurCaixa Negoci t'ofereix una àmplia cobertura davant de possibles danys produïts pels sinistres més habituals en continent i contingut.

 • Continent: local comercial, despatx, magatzem i instal·lacions fixes d’aigua, gas, electricitat, telefonia, etc.

 • Contingut: mobiliari, maquinària i existències.

Mobiliari i maquinària

Els mobles, mostradors, expositors, vitrines i prestatgeries, les màquines, motors, utillatge i eines de l’activitat comercial.

 • Els equips electrònics, eines i estris d’oficina, aparells de telefonia, audiovisuals, equips de prevenció i protecció contra incendi i robatori.

 • Els béns personals dels empleats i assalariats del comerç assegurat que estiguin dins del comerç.

 • Els rètols i lluminosos de l’activitat comercial, encara que estiguin subjectes a les parets, el terra o el sostre.

Existències

Els productes acabats, les matèries primeres, així com els accessoris i materials auxiliars, inclosos els envasos i els embalatges i els mostraris per a la promoció de vendes.

Característiques

Forma de pagament flexible:

Tu decideixes el que més et convé, ja que podràs pagar de manera mensual, trimestral, semestral o anual.

Destinatari:

Persona física o jurídica, titular de l’interès i dels béns assegurats, com ara:

 • Usuari del local comercial en propietat.

 • Arrendatari d’un local comercial de lloguer.

 • Propietaris de locals comercials llogats.

Durada de l’assegurança:

Anual renovable, és a dir, té una durada d’un any que posteriorment es pot prorrogar.

Modalitats de contractació:

Diferents modalitats de contractació: sense franquícia, amb franquícia de 300 €, 600 € i 1.000 €.

Punts destacables de l’assegurança SegurCaixa Negoci:

 • Còmode i ràpid: disposa d’un únic telèfon d’assistència les 24 h, festius inclosos, en cas de consulta o sinistre 902 420 210.

 • Innovador:

  • Servei d’assistència telefònica i on-line, a les pòlisses que tinguin contractat el contingut, per a problemes informàtics (hardware i software). En cas de no solucionar la incidència on-line, s’enviarà un tècnic.

  • Servei de còpia de seguretat remota exigit per la LOPD en alguns negocis.

  • Recuperació de dades dels ordinadors, en cas de pèrdua d’informació.

Sabies que …

Si contractes contingut pots activar el servei d’assistència informàtica remota des d’aquí o trucant al telèfon 902 420 210.

Condicions Generals Assegurança SegurCaixa Negoci