Àmplia cobertura multirisc per al teu negoci

Tu decideixes la forma de pagament: mensual, trimestral, semestral o anual.

Cobertura davant del danys en continent i contingut més habituals.

Paga la mateixa quota1

Durant els 3 primers anys només a CaixaBank

Opció de cancel·lació

Durant els primers 30 dies

Fins a 50.000 € de cobertura

Avançament de capital2

Davant situacions inesperades, t'avancem el 50 % del capital

Objectiu de l’assegurança

L’assegurança SegurCaixa Negoci t'ofereix una àmplia cobertura davant de possibles danys produïts pels sinistres més habituals en continent i contingut.

 • Local comercial
 • Despatx
 • Despatx, magatzem i instal·lacions fixes d’aigua
 • Gas
 • Electricitat
 • Telefonia

Mobiliari i maquinària

Mobles, mostradors, expositors, vitrines i prestatgeries, màquines, motors, utillatge i eines de l’activitat comercial.

 • Equips electrònics, estris i material d’oficina, aparells de telefonia, audiovisuals, equips de prevenció i protecció contra incendi i robatori.

 • Béns personals dels empleats i assalariats del comerç assegurat que estiguin dins del comerç.

 • Rètols i lluminosos de l’activitat comercial, encara que estiguin subjectes a les parets, el terra o el sostre.

Existències

Productes acabats, matèries primeres, així com els accessoris i materials auxiliars, inclosos els envasos i embalatges i mostraris per a la promoció de vendes.

Mobiliari i maquinària

Mobles, mostradors, expositors, vitrines i prestatgeries, màquines, motors, utillatge i eines de l’activitat comercial.

 • Equips electrònics, estris i material d’oficina, aparells de telefonia, audiovisuals, equips de prevenció i protecció contra incendi i robatori.

 • Béns personals dels empleats i assalariats del comerç assegurat que estiguin dins del comerç.

 • Rètols i lluminosos de l’activitat comercial, encara que estiguin subjectes a les parets, el terra o el sostre.

Existències

Productes acabats, matèries primeres, així com els accessoris i materials auxiliars, inclosos els envasos i embalatges i mostraris per a la promoció de vendes.

Mobiliari i maquinària

Mobles, mostradors, expositors, vitrines i prestatgeries, màquines, motors, utillatge i eines de l’activitat comercial.

 • Equips electrònics, estris i material d’oficina, aparells de telefonia, audiovisuals, equips de prevenció i protecció contra incendi i robatori.

 • Béns personals dels empleats i assalariats del comerç assegurat que estiguin dins del comerç.

 • Rètols i lluminosos de l’activitat comercial, encara que estiguin subjectes a les parets, el terra o el sostre.

Existències

Productes acabats, matèries primeres, així com els accessoris i materials auxiliars, inclosos els envasos i embalatges i mostraris per a la promoció de vendes.

   

Informació subjecta a les condicions de la pòlissa.
Assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Caixabank, SA, d’ara endavant CaixaBank, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGSFP amb el codi C0611A08663619. Té contractada la corresponent assegurança de responsabilitat civil professional per a la cobertura de les responsabilitats que puguin escaure per negligència professional, de conformitat amb la legislació vigent. Pots obtenir més informació a la seva pàgina web.

NRI: 22062-2023-17195