L'associació pot oferir als seus associats fer aportacions a un Pla de Pensions en millors condicions que la mitjana del mercat.

Així mateix, en tractar-se d'un Pla de Promoció Conjunta, l'associació pot adherir-se a aquests plans de manera immediata, i així evitar tràmits complexos i els costos de promoció d'un pla.