Assegurança de vida per donar resposta a les necessitats de la teva empresa

Tranquil·litat davant dels préstecs

 • Tranquil·litat

  Apoyo económico seguro de vida CaixaBank

  Cobreix els deutes que tinguis en cas de defunció i invalidesa1 i, opcionalment, en cas d'incapacitat temporal2.

 • Flexibilitat

  Pots triar entre diferents modalitats.

 • Comoditat

  Contratación seguros de vida CaixaBank

  Pots escollir la forma de pagament: pagament únic, anual o mensual.

 • Persona jurídica (amb domicili social o centre de treball a Espanya)
 • Empresari individual en règim d'autònom
 • La teva empresa mereix estar ben assegurada perquè cap imprevist afecti la seva estabilitat econòmica i, com a conseqüència, la teva i la de la teva família.
 • Podràs cobrir les diferents tipologies de préstecs i comptes de crèdit2 amb finalitat empresarial que sol·liciti l'empresa donant cobertura als socis i persones clau que hi participin.
 • Aquest producte t'ofereix flexibilitat. Pots triar entre les modalitats següents, en cas de defunció o invalidesa absoluta i permanent:
  • Modalitat límit màxim: el capital assegurat és equivalent al capital inicial concedit.
  • Modalitat deute pendent: el capital assegurat s'ajusta al seu deute pendent.
 • I en cas d'incapacitat temporal:
  • Les quotes del préstec estaran cobertes durant el temps d'incapacitat temporal. La quota mensual màxima assegurable és de 1.350 € per pòlissa.