Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte AgroBank

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit previst en el Reial decret 16/2011, de 14 d'octubre. L'import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit

1/6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte: 1/6 és l'indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.

A CaixaBank volem donar suport a totes les persones que transformen el sector agroalimentari. Per això, hem creat el major ecosistema d'innovació agro amb què podrem posar en marxa nous projectes de digitalització, donar un impuls a joves i dones a través de la innovació i oferir accés a Fons Next Generation UE per a una agricultura sostenible.

Projectes de digitalització

Impuls a joves i dones

Accés als Fons Europeus NGEU

Compte AgroBank1

Si els teus ingressos procedeixen del sector agrari, aquest és el teu compte

Préstec Campanya2

Millora la teva explotació agrària o modernitza les teves instal·lacions

Rènting Agroalimentari

Àmplia gamma de vehicles i béns d'equipament especialitzat


Entra en qualsevol de les nostres més de 1.600 oficines, que compten amb més de
3.000 gestors especialitzats i sent-te part de la nova era del món agro.