Gestiona el teu compte, fes operacions de cobraments i pagaments de la teva explotació i estalvia’t costos1:

 • Compte AgroBank
   
  En contractar aquest compte,1 podràs estalviar-te les comissions per:
   
  • Manteniment i administració, gratuïts
  • Targeta de crèdit per al titular i un beneficiari
  • Totes les transferències estàndard que calguin, si es fan en euros, per autoservei i per un import inferior a 20.000 € mensuals, a la Unió Europea, no urgents i amb les dades completes i correctes
  • Ingressos il·limitats de xecs, en euros, tant pel caixer com a l’oficina
  • Servei CaixaBankNow i correspondència on-line, gratuïts
  • Servei d’alertes per SMS (l’alta i la quota dels primers sis mesos, gratuïtes)
 • Targeta Visa Negocis2
   
  • 2 % de bonificació permanent en carburant, a les Estacions de Servei Repsol, Campsa i Petronor. A més, tindràs una factura mensual amb el desglossat d’aquestes operacions
  • VIA-T gratuït3
  • Amb la seguretat de CaixaBankProtect®
 • Visa Business Dèbit Confraries4

Targeta de dèbit Business destinada a canalitzar les teves compres a les llotges pesqueres amb una quota de manteniment anual de 33 €.

 • Pal de gasoil bonificat

Ara la teva confraria es pot beneficiar d’una àmplia gamma de productes per al pagament de carburant. Una línia d’autopagaments creada pensant en la seva versatilitat, rendibilitat i estructura modular.

 • Targeta Gasoil Bonificat5

Una targeta de dèbit o crèdit dissenyada exclusivament per facilitar el pagament del gasoil bonificat. I, perquè els armadors pugueu controlar millor les despeses, us enviarem un extracte mensual.


1. El Compte AgroBank és un paquet de serveis que inclou, per un preu unificat, administració i manteniment d’un compte corrent a la vista en euros, transferències SEPA estàndard fins a 20.000 €, targetes de crèdit estàndard associades (emissió i manteniment), certificats sol·licitats per CaixaBankNow, ús il·limitat de CaixaBankNow i de tota la xarxa de caixers automàtics de CaixaBank i negociació i compensació de xecs nacionals en euros en tots els comptes sempre que es facin per autoservei. La quota pels serveis inclosos és de 0 €/mes, sempre que compleixis aquests tres requisits: 1) un mínim de 750 € d’ingressos al mes o 9.000 € anuals; 2) complir un d’aquests tres requisits: a) tenir domiciliat el pagament de la Seguretat Social d’autònoms, de treballadors del mar per compte propi o d’aportacions a mútues de previsió social professionals alternatives al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (només per a persones físiques) o bé ser microempresa i tenir domiciliat el pagament de la Seguretat Social com a persona jurídica; b) mantenir en productes de recursos no invertibles un saldo mitjà mensual superior a 12.000 €; c) mantenir en productes de finançament de circulant un saldo mitjà anual de 6.000 €; 3) mantenir domiciliat algun dels següents pagaments de negoci: impostos de l’activitat professional (un mínim d’un pagament els últims tres mesos), nòmina dels treballadors (un mínim d’un pagament els últims tres mesos), quotes del règim general de la Seguretat Social dels empleats (un mínim d’un pagament els últims tres mesos), rebuts de subministraments bàsics (un mínim de tres pagaments els últims tres mesos) o compres amb targeta de crèdit o dèbit comercialitzada per CaixaBank i domiciliada en un compte corrent de CaixaBank (un mínim de tres operacions els últims tres mesos). A més, has d’utilitzar sempre exclusivament els canals electrònics per a les operacions següents: pagament de rebuts i impostos, reintegraments d’efectiu, traspassos i transferències (emeses en euros, amb destinació a la UE, import no superior a 20.000 €, no urgents ni amb la data valor el mateix dia, amb les dades completes i correctes), ingrés de xecs en euros domiciliats en una entitat financera a Espanya, sol·licitud de talonari i consultes de posició, saldo o extracte. Si, tot i poder-se efectuar per autoservei, les operacions esmentades es fan presencialment a la finestreta d’una oficina, tenen un cost addicional de 2 € al preu del servei utilitzat. Més informació, a www.CaixaBank.cat. El compte no es retribueix. La TAE es pot variar segons si el client compleix els requisits de bonificació i en funció del saldo mitjà del client com a conseqüència de l’aplicació de comissions per import fix. Compte totalment bonificat: 0 % TAE, 0 % TIN. La TAE està calculada per a un compte d’un client que compleixi els requisits de gratuïtat i que mantingui un saldo mitjà de 5.000 € durant un any. Compte parcialment bonificat: -1,20 % TAE, 0 % TIN. La TAE està calculada per a un compte d’un client que aporti la nòmina en les condicions indicades (15 €/trimestre) i que mantingui un saldo mitjà de 5.000 € durant un any. Compte sense bonificar: -4,71 % TAE, 0 % TIN. La TAE està calculada per a un compte d’un client que no compleixi cap requisit de gratuïtat (60 €/trimestre) i que mantingui un saldo mitjà de 5.000 € durant un any.

Té contractada la corresponent assegurança de responsabilitat civil professional per a la cobertura de les responsabilitats que puguin escaure per negligència professional, de conformitat amb la legislació vigent. Es pot obtenir més informació al seu lloc web.

2. La quota de manteniment és gratuïta el primer any, i els posteriors si es factura amb la targeta un mínim de 2.000 € anuals en compres. També és gratuïta si s’associa la targeta al Compte AgroBank. CaixaBank Payments & Consumer, EFC Entitat de Pagament Híbrida, SAU, NIF A-08980153. Inscrita en el RM de Madrid, tom 36556, foli 29, full M-656492, i inscrita amb el núm. 8776 en el Reg. Establ. Crèd. del Banco de España.

3. Quotes d’alta i de manteniment del VIA-T gratuïtes per a les persones físiques pel fet de ser titulars d’aquesta targeta i tenir domiciliat prèviament el pagament de les assegurances socials d’autònoms a CaixaBank. Si no es compleixen les condicions la quota és de 25 € a l’any.

4. Quota anual de 33 €.

5. Bonificació no aplicable a les estacions de servei Campsa Express ni en proveir-se de carburant o de gasoil bonificat.

Targeta de crèdit emesa per l’entitat de pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, EFC EP, SAU, amb NIF A-08980153 i inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banco de España amb el codi 8776. CaixaBank, SA, actua com a entitat agent de l’emissora de la targeta. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament triat per CaixaBank Payments & Consumer és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, SA. La concessió de la targeta està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank Payments & Consumer.

 • Credipesca AgroBank
   
  Aquest préstec s’adapta perfectament a les necessitats dels ingressos i les despeses de la teva activitat pesquera, en permetre triar la data del primer pagament i amb periodicitats de pagaments trimestrals, semestrals o anuals:
   
  • Préstec de fins a vuit anys amb garantia personal
  • Carència inicial de dotze mesos

 • Credipesca Veda

Aquest préstec per a armadors i mariners està dissenyat per cobrir les necessitats econòmiques durant l’època de veda. Compta amb un termini màxim de deu mesos i opció de carència durant els dos primers (dos més vuit).

 • Compte de Crèdit AgroBank

Perquè els armadors pugueu afrontar els consums intermedis (aparells, gel, sal, esquers, embalatges, envasos, despeses portuàries, recanvis, etcètera) amb un termini d’amortització de dotze mesos.

 • Renting

També posem a la teva disposició una fórmula que permet pagar en una única quota mensual totes les despeses originades per la utilització d’un bé.


* La concessió de l'operació està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat.

T’oferim la màxima protecció per a la teva explotació mitjançant una àmplia gamma de productes dissenyats per protegir tant el teu equipament com el rendiment del teu treball.

 • Cobertura agrària

Les assegurances agràries combinades d’Agroseguro et protegeixen l’explotació de les adversitats climàtiques i d’altres riscos perquè, en cas d’un imprevist, puguis mantenir els ingressos.

 • Cobertura de responsabilitat civil

Amb les nostres assegurances d’RC podràs assegurar els danys ocasionats per contaminació accidental o per les teves embarcacions i la mercaderia.

 • Explotacions agropecuàries

Amb SegurCaixa Indústria tindràs protegits els magatzems i les edificacions de l’explotació amb activitat regular i contínua.

A més, podràs assegurar béns a la intempèrie i el robatori de la teva embarcació.

 • Assegurances de vida, accidents i incapacitat temporal

Aquestes assegurances t’ofereixen cobertures exclusives i una quota mensual constant durant els tres primers anys.

I per a més tranquil·litat, davant d’una malaltia greu podràs combinar les cobertures d’aquestes assegurances amb les que obtens per incapacitat temporal.

 • Servei CaixaBankNow

Mitjançant aquest servei podràs efectuar totes les operacions derivades de la gestió diària del negoci d’una manera fàcil i segura: gestions on-line dels comptes, contractació de productes i serveis, accés a documentació històrica i visualització, impressió i descàrrega de documents.

 • Finançament del software Mercapesca.net6

Gràcies a l’acord assolit entre Mercapesca i AgroBank, les confraries es poden beneficiar d’unes condicions de finançament que els facilitaran i els milloraran les transaccions en les subhastes de peix.

La instal·lació del software permet als compradors l’adquisició en remot, fet que incrementa la competitivitat de les subhastes.

 • Passarel·la de pagaments per comprar a les llotges

Amb la integració del TPV virtual de CaixaBank al portal de Mercapesca.net, com a comprador podràs pagar de manera immediata, ja que actua com a dipòsit previ a la compra. A voluntat del comprador, el saldo restant, una vegada facturades les compres i els serveis, pot ser retornat al compte del comprador o mantenir-se com a saldo al seu favor.

A més, permet comprar directament a la llotja sense necessitat d’aval bancari i accedir a la subhasta i a la gestió del pagament des del domicili per internet.

El sistema també permet als compradors el pagament on-line de les factures.

Per a més informació, consulta www.CaixaBank.cat/agrobank


6. Sisaptec, SL, carrer del Pic de Peguera, 11, Parc Científic i Tecnològic de la UdG, despatx B2.18, 17003 Girona, inscrit al Registre Mercantil de Girona, tom 2800, foli 72, full GI-50666, i amb CIF B-55089676.